ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rs 800.00
1 سال
Rs 800.00
1 سال
Rs 800.00
1 سال
.biz
Rs 1500.00
1 سال
Rs 1500.00
1 سال
Rs 1500.00
1 سال
.in
Rs 600.00
1 سال
Rs 600.00
1 سال
Rs 600.00
1 سال
.info
Rs 1600.00
1 سال
Rs 1600.00
1 سال
Rs 1600.00
1 سال
.co.in
Rs 600.00
1 سال
Rs 600.00
1 سال
Rs 600.00
1 سال
.name
Rs 750.00
1 سال
Rs 750.00
1 سال
Rs 750.00
1 سال
.net
Rs 1200.00
1 سال
Rs 1200.00
1 سال
Rs 1200.00
1 سال
.org
Rs 1200.00
1 سال
Rs 1200.00
1 سال
Rs 1200.00
1 سال
.boutique
Rs 2000.00
1 سال
Rs 2000.00
1 سال
Rs 2000.00
1 سال
.co.uk
Rs 800.00
1 سال
Rs 800.00
1 سال
Rs 800.00
1 سال
.technology
Rs 2000.00
1 سال
Rs 2000.00
1 سال
Rs 2000.00
1 سال
.co
Rs 2200.00
1 سال
Rs 2200.00
1 سال
Rs 2200.00
1 سال
.group
Rs 4500.00
1 سال
Rs 4500.00
1 سال
Rs 4500.00
1 سال
.world
Rs 3000.00
1 سال
Rs 3000.00
1 سال
Rs 3000.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains